PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN ĐỨC LONG WESTERN PARK

Chuyên thiết kế web BĐS

Thanh toán

THANH TOÁN CĂN HỘ ĐỨC LONG WESTERN PARK

Căn hộ Đức Long Western Park có giá bán tốt nhất khu vực .

Mọi thông tin sớm nhất sẽ được cập nhật đến quý khách hàng qua website. Thường xuyên ghé qua để có những thông tin hữu ích.

THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 20% Ngay khi ký HĐĐC (Bao gồm tiền đặt cọc)  
Đợt 2 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4  
Đợt 6 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 0% Ký HĐMB chính thức  
Đợt 10 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10  
Đợt 12 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11  
Đợt 13 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12  
Đợt 14 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13  
Đợt 15 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14  
Đợt 16 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15  
Đợt 17 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16  
Đợt 18 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17  
Đợt 19 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18  
Đợt 20 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19  
Đợt 21 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20  
Đợt 22 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 21  
Đợt 23 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 22  
Đợt 24 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23  
Đợt 25 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 24  
Đợt 26 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 25  
Đợt 27 25% Nhận căn hộ (30/06/2018)  
Đợt 28 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

THANH TOÁN THEO 3 THÁNG/Đợt

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 10% Ngay khi ký HĐĐC (Bao gồm tiền đặt cọc)  
Đợt 2 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 6% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 0 Ký HĐMB chính thức  
Đợt 6 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 8  
Đợt 10 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 25% Nhận căn hộ (30/06/2018)  
Đợt 12 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

THANH TOÁN THEO QUÝ

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 10% Ngay khi ký HĐĐC  
Đợt 2 5% Sau 4 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 5% Hoàn thiện phần móng cọc  
Đợt 4 0 Ký HĐMB Chính thức  
Đợt 5 5% hoàn thiện phần hầm  
Đợt 6 5% Đổ bê tông sàn tầng 4  
Đợt 7 5% Đổ bê tông sàn tầng 8  
Đợt 8 5% Đổ bê tông sàn tầng 12  
Đợt 9 5% Đổ bê tông sàn tầng 16  
Đợt 10 5% Đổ bê tông sàn tầng 20  
Đợt 11 5% Đổ bê tông sàn tầng 24  
Đợt 12 5% Cất nóc  
Đợt 13 10% Hoàn thiện phần xây  
Đợt 14 25%  Nhận căn hộ (Quý II/2018)  
Đợt 15 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ PKH DỰ ÁN ĐỨC LONG WESTERN PARK

HOTLINE: 0939.863.555

 

Phản hồi Facebook

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN ĐỨC LONG WESTERN PARK

PHÒNG KINH DOANH

0939863555

Tin tức mới nhất
đức long western park, căn hộ đức long western park, duc long western park, can ho duc long western park, dự án đức long western park